www.ekaterinailieva.com

Съжалявам за причиненото неудобство! Страницата е неактивна. Помещавам се на katerinabalerina.com. Подробна информация за образователния проект ще намерите

Желателно е преди да поръчате Помагалото да се запознаете подробно с описанието му.
prev next
 • Али Катрин Нол- 5 г.
  Али Катрин Нол- 5 г. Seguin- USA
 • Паулина и Хана Маяки- 7 и 6 г.
  Паулина и Хана Маяки- 7 и 6 г. Naas- IRELAND
 • Емануил Ганджулов - 6 г.
  Емануил Ганджулов - 6 г. Nice- FRANCE
 • Александра Пиперкова - 12 г.
  Александра Пиперкова - 12 г. London- UK
 • Анджели Пашова - 6 г.
  Анджели Пашова - 6 г. York- UK

 


Учебно Помагало

"Аз говоря Български" - част 1

________________________________________________

ЦЕЛИ:
1. Да подпомогне овладяването на говоримия съвременен български език. Помагалото е предназначено за деца билингви, които нямат добри или никакви говорни умения по български език. Цялото съдържание е разработено така, че децата да могат да придобият представа за българския език и да овладеят говоримо базовата лексика по разработените теми, което да гарантира изграждането на комуникативни умения.

2. Да развие основни езикови умения, като приоритет на този етап на обучението имат слушането и говоренето. За да се гарантира осъществяването на тази задача, Помагалото е съобразено с психологическите характеристики на децата от 5 до 7 годишна възраст, които бързо запомнят онази езикова информация, която е поднесена чрез фрази или на блокове.

3. Да даде възможност на родителите сами да обучават своите деца на български, като в тяхна помощ са предоставени достъпни упражнения, практически дейности и интернет линкове към подходящи детски песни.

4. Да предостави на учителите възможност да импровизират и да прилагат индивидуален подход при обучението по български език, понеже се има предвид, че групите, с които работят в българските училища в чужбина, много често са твърде разнородни.

5. Да породи чувство на близост с българските традиции. В Помагалото е залегнала идеята децата да се запознаят с начина на живот в България. Освен това в него са включени 4 теми озаглавени „Страница за България”. В две от тях са представени народни носии, песни и танци, които са носители на българските изконни традиции и начин на живот. Чрез отварянето на линковете в темите, децата ще видят хорà и ще имат възможност да чуят как звучи каба гайда, как плаче кавал, как пее гъдулка и как играе тъпана.

6. Да събуди родолюбиво чувство. Децата, които живеят извън България, често не осъзнават нейната културна и историческата значимост. За да могат те да научат за Велика България и нейните синове, в две от темите „Страница за България” се говори за древното минало на страната, за траки, славяни и българи, основали държавата. Изредени са имената не само на българските канове и царе, но свое място имат и народните будители.

7. Да възпита уважение към етническите и расови различия. Възпитанието на децата е преди всичко задача на техните родители, а не на училището, а още по-малко на медиите. Без да се пренебрегва огромното влияние на семейството, чрез основните герои в Помагалото, които са от различни националности, се прокарва идеята да се уважават хората с различен цвят на кожата и от различен етнически произход.

8. Да възпита разбиране и търпимост към хората в неравностойно положение. За постигане на тази задача двама от основните герои в Помагалото – Иван и Игор, са деца с увреждания, които имат приятели и не изглеждат по-безпомощни в сравнение с тях.

9. Да възпита подобаващо уважение към възрастните хора. В темата „Моето семейство” важна част заема представянето на двете баби и двамата дядовци на Иван. По този начин възрастните не се изключват от семейството, а са неразривна негова част. В Помагалото също така има картинки за оцветяване, на които са нарисувани старци.

10. Визуално да запознае децата с ръкописното изписване на буквите. Помагалото няма за образователна цел българската азбука и правопис, затова чрез заглавията на темите в него, децата придобиват само визуална представа за ръкописните букви...


"Методически насоки"

© ЕКАТЕРИНА